waga, młotek sędziowski

Upadłość konsumencka – Wrocław

Szukają Państwo specjalistów od upadłości konsumenckiej we Wrocławiu? W naszej Kancelarii pracują profesjonaliści, którzy zajmują się tym procesem. Upadłość konsumencka jest procesem, który umożliwia osobom fizycznym – zwłaszcza tym z nadmiernym zadłużeniem – wyjście z trudnej sytuacji finansowej poprzez uregulowanie swoich zobowiązań lub częściowe ich umorzenie. W wyniku upadłości konsumenckiej długi mogą zostać częściowo lub całkowicie umorzone. Warto jednak pamiętać, że upadłość konsumencka jest ostatecznością i powinna być rozważana dopiero po wyczerpaniu innych możliwości uregulowania długów, takich jak negocjacje z wierzycielami czy plany spłaty długów.

Nasze usługi obejmują także sprawy frankowe, z zakresu prawa konsumenckiego i odszkodowań.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które umożliwia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, a mającym długi, które nie są w stanie spłacić, uzyskanie oddłużenia lub umorzenia części zobowiązań. Upadłość konsumencka może być ogłoszona na wniosek dłużnika lub wierzyciela, pod warunkiem, że dłużnik jest niewypłacalny, czyli nie reguluje swoich płatności od co najmniej trzech miesięcy. Upadłość konsumencka wiąże się z utratą prawa do zarządzania swoim majątkiem, który przechodzi pod kontrolę syndyka, oraz z upublicznieniem informacji o sytuacji finansowej dłużnika w rejestrach publicznych.