Polisolokaty – Wrocław

Potrzebują Państwo radcy prawnego od polisolokat we Wrocławiu? W naszej Kancelarii zajmujemy się unieważnianiem tych polis inwestycyjnych. Dokumenty te były skomplikowane i zawierały dużą ilość trudnej do zrozumienia terminologii i zapisów prawno-finansowych. Klienci, mając zaufanie do instytucji finansowych, nie zawsze analizowali je dokładnie, ufając, że informacje przekazywane przez doradców są prawdziwe. W rzeczywistości, zysk dla doradców i towarzystw ubezpieczeniowych był priorytetem, co potwierdzają raporty i dochodzenia.

Unieważnienie polisokolat we Wrocławiu

Usługa unieważnienia polisolokat jest świadczona przez radcę prawnego z naszej Kancelarii, który specjalizuje się w prawie finansowym oraz prawie ubezpieczeniowym. Radca prawny pomoże w procesie unieważnienia umowy polisolokaty poprzez wykonanie następujących działań:

  • ocena umowy – dokładnie przeanalizuje umowę polisolokaty, aby zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości, naruszenia przepisów prawa lub braki w informacjach przekazanych klientowi;
  • wyjaśnienie praw klienta – wyjaśni klientowi jego prawa związane z umową polisolokaty oraz możliwe opcje unieważnienia umowy, na przykład na podstawie nieuczciwej praktyki handlowej, naruszenia przepisów prawa lub braku informacji;
  • reprezentacje klienta – będzie reprezentować klienta w procesie unieważniania umowy polisolokaty, podejmując odpowiednie kroki prawne, takie jak wysyłanie pism do towarzystwa ubezpieczeniowego, negocjowanie z nimi lub wnoszenie sprawy do sądu;
  • dochodzenie roszczeń – będzie dążył do dochodzenia roszczeń klienta, w tym zwrotu wpłaconych składek, odsetek lub innych świadczeń, do których klient może mieć prawo w wyniku unieważnienia umowy.