Umowa o dzieło czy umowa zlecenie - co warto wiedzieć?

Decyzja o wyborze odpowiedniej formy współpracy może być trudna zarówno dla zleceniodawców, jak i zleceniobiorców. Umowa o dzieło oraz umowa zlecenie to dwa popularne sposoby uregulowania takiej współpracy, jednak istnieją między nimi istotne różnice. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej obu tym formom umów, aby ułatwić wybór odpowiedniej dla konkretnej sytuacji.

Umowa o dzieło – charakterystyka i zastosowanie

Umowa o dzieło jest jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych, której przedmiotem jest wykonanie określonego dzieła. Dziełem może być zarówno rzecz materialna, jak i niematerialna, np. projekt graficzny, program komputerowy czy opracowanie naukowe. Kluczowym elementem umowy o dzieło jest rezultat pracy, a nie sama praca jako taka. W przypadku umowy o dzieło, wynagrodzenie przysługuje zleceniobiorcy tylko wtedy, gdy dzieło zostanie wykonane zgodnie z warunkami umowy. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania dzieła oraz ewentualne wady.

Umowa o dzieło nie podlega przepisom Kodeksu pracy, co oznacza, że zleceniobiorca nie korzysta z większości praw pracowniczych, takich jak płatny urlop czy ochrona przed zwolnieniem. Zleceniobiorca nie ma również obowiązku podporządkowania się instrukcjom zleceniodawcy ani pracy w określonym miejscu i czasie. Udzielając porad prawnych we Wrocławiu, zauważam, że jest to mniej chętnie wybierana forma współpracy.

Umowa zlecenie – czym się charakteryzuje?

Umowa zlecenie to kolejny rodzaj umów cywilnoprawnych, który polega na powierzeniu przez zleceniodawcę wykonania określonej czynności zleceniobiorcy. W przeciwieństwie do umowy o dzieło, w przypadku umowy zlecenie kluczowe jest wykonanie samej czynności, a nie konkretny rezultat. W ramach umowy zlecenie, zleceniobiorca ma obowiązek wykonywać powierzone mu czynności osobiście oraz stosować się do wytycznych zleceniodawcy. Wynagrodzenie przysługuje mu zaś za każdą wykonaną czynność.

Mając na uwadze powyższe informacje, zarówno zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy powinni dokładnie przeanalizować swoją sytuację oraz potrzeby, aby wybrać odpowiednią formę umowy. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie nieporozumień oraz korzystanie z odpowiednich praw i obowiązków wynikających z wybranej formy współpracy.